Disclaimer

De verkregen informatie met betrekking tot de recreatieverblijven, inclusief of exclusief eigen grond, grond op erfpacht of huurgrond, zijn in goed vertrouwen gegeven en ontvangen. Wij handelen naar beste eer en geweten.
 
Bureau Uwrecreatieverblijf.nl en/of haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie, noch voor de gevolgen van uitrusting en/of de staat van onderhoud waarin het recreatieverblijf inclusief eigen grond, grond op erfpacht of huurgrond zich op enig moment bevindt.
 
Tenzij anders is overeengekomen zijn voor onroerendgoedverblijven de genoemde verkoopprijzen kosten koper (KK).
Hierbij zijn de kosten voor het maken van het voorlopig koopcontract (koopovereenkomst) door de notaris, in samenwerking met Bureau Uwrecreatieverblijf.nl, voor rekening van verkoper.
 
Ons advies aan koper is om het recreatieverblijf met bijbehorende zaken door een erkende gecertificeerde taxateur te laten inspecteren en naar waarde te laten beoordelen. Onderzoek naar o.a. legaliteit van de aan-en/of uitbouwen en bijgebouwen, park- en/of huishoudelijke reglementen, statuten, parkgelden, erfpacht, overdrachtsbelasting, forenzenbelasting en bijkomende kosten is hier een onderdeel van en valt niet onder de verantwoordelijkheid van Bureau Uwrecreatieverblijf.nl.
 
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken of gebruiken voor acquisitiedoeleinden, maar uitsluitend gebruiken voor de aangegeven service van Bureau Uwrecreatieverblijf.nl